About

A word from the MatieMedia Editors
The Journalism Department of Stellenbosch University has created a unique platform through MatieMedia in which aspiring student journalists can create online content for the Stellenbosch community and surrounding areas.
Here at MatieMedia we strive to provide real news that is relevant to the students and residents of Stellenbosch.
This may include everything from crime, protests and breakthroughs to entertainment, sport and social events around the town.
At MatieMedia we welcome the changing face of journalism as a challenge to broaden our skill sets, and provide valuable information in the most accessible and relevant way.
We will fight fake news.

‘n Woord van die MatieMedia-redakteurs
Die Joernalistiekdepartement van Stellenbosch Universiteit het ‘n unieke platform deur MatieMedia geskep waar voornemende joernalistiekstudente aanlyn-inhoud vir Stellenbosch en die omliggende omgewing kan skep.
Hier by Matiemedia streef ons daarna om regte nuus, wat vir die studente en inwoners van Stellenbosch relevant is, te voorsien.
Dit sal die hele spektrum van nuus dek: Van misdaad, protesoptredes en deurbrake tot vermaak, sport en sosiale gebeure op die dorp.
By Matiemedia verwelkom ons die dinamiese aard van joernalisitiek as ‘n uitdaging om ons vaardighede te verbeter en waardevolle inligting op die mees toeganklike en relevante manier te voorsien.
Ons sal verbete veg teen fopnuus.

Special thanks to our Rykie van Reenen fellow, lecturer, and mentor, Andre Gouws, for helping us get the website up and running.

Contact us
Email: matiemedia@gmail.com
Address: 26 Crozier Street
Stellenbosch
7600

HOME